Aviz juridic

0. Obiect și acceptare

Acest aviz juridic vizează utilizarea site-ului web www.erreka-automation.com (denumit în continuare, SITE URL), al cărui titular este MATZ-ERREKA S.COOP (denumit în continuare, PROPRIETARUL SITE-ULUI).

Navigarea pe site-ul web al PROPRIETARULUI SITE-ULUI conferă statutul de utilizator al acestuia și presupune acceptarea totală și fără rezerve a tuturor dispozițiilor incluse în acest Aviz Legal, ce pot fi modificate.

Utilizatorul este obligat să utilizeze site-ul web în mod corect, în conformitate cu legile, buna-credință, ordinea publică și utilizarea traficului și a acestui Aviz Legal. Utilizatorul va răspunde în fața PROPRIETARULUI SITE-ULUI sau în fața unor terți, pentru orice daune-interese ce s-ar putea produce ca urmare a încălcării obligației menționate.

1. Identificare și înștiințări

PROPRIETARUL SITE-ULUI, conform Legii 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și a comerțului electronic, vă informează că:

Denumirea sa socială este: MATZ-ERREKA S.COOP
CIF-ul său este: F20025268
Domiciliul său fiscal este situat: Bº IBARRETA S/N - 20577 ANTZUOLA - GIPUZKOA
Compania este înscrisă la Registrul Comerțului al cooperativelor Guvernului Basc Nr. 65/86GUI

Pentru a lua legătura cu noi, vă punem la dispoziție mai multe moduri de contact, prezentate în continuare:

Tel: +34 943786009
E-mail: matz-erreka@matz-erreka.es

Toate înștiințările și comunicările între utilizatori și PROPRIETARUL SITE-ULUI vor fi considerate eficiente, în toate scopurile, când acestea se realizează prin poștă sau orice alt mod prezentat anterior.

2. Condiții de acces și utilizare

Site-ul web și serviciile sale sunt de acces liber și gratuit, dar PROPRIETARUL SITE-ULUI condiționează utilizarea câtorva servicii oferite pe site completării în prealabil a formularului corespunzător.

Utilizatorul garantează autenticitatea și actualizarea tuturor acelor date care se transmit PROPRIETARULUI SITE-ULUI și va fi unicul responsabil de orice declarații false sau inexacte realizate.

Utilizatorul se angajează în mod expres să folosească în mod adecvat conținuturile și serviciile PROPRIETARULUI SITE-ULUI și să nu le utilizeze în scopuri cum ar fi:

a) Distribuția de conținuturi ilegale, violente, pornografice, rasiste, xenofobe, ofensive, care incită la terorism sau, în general, în conflict cu dispozițiile legale sau de ordine publică.

b) Introducerea în rețea a virușilor informatici sau orice activitate care ar putea modifica, deteriora, întrerupe sau genera erori sau daune documentelor electronice, datelor sau sistemelor fizice și logice ale PROPRIETARULUI SITE-ULUI sau ale terților; de asemenea împiedicarea accesului altor utilizatori la site-ul web și serviciile acestuia prin intermediul unui consum mare de resurse informatice, cu ajutorul cărora PROPRIETARUL SITE-ULUI își prestează serviciile.

c) Încercarea de a accesa conturi de e-mail ale altor utilizatori sau zone restricționate ale sistemelor informatice ale PROPRIETARULUI SITE-ULUI sau terților și, dacă este cazul, obținerea de informații.

d) Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială și nerespectarea confidențialității datelor PROPRIETARULUI SITE-ULUI sau terților.

e) Furtul identității altui utilizator, a instituțiilor publice sau a unui terț.

f) Reproducerea, copierea, distribuția sau punerea la dispoziție sau comunicarea publică sub orice formă, transformarea sau modificarea conținuturilor, cu excepția situației în care există o autorizație din partea titularului drepturilor corespunzătoare sau acest lucru este permis prin lege.

g) Colectarea datelor cu scopuri publicitare și pentru a trimite publicitate de orice fel și înștiințări în vederea vânzării sau cu scopuri comerciale fără a exista o cerere sau un consimțământ în prealabil în acest sens.

Toate conținuturile acestui site web, cum ar fi text, fotografii, grafice, imagini, simboluri, tehnologie, software, cât și designul grafic și codul sursă sunt proprietatea PROPRIETARULUI SITE-ULUI, fără să poată fi cedate utilizatorului niciunul din drepturile de exploatare ale acestora, nedepășind ceea ce este strict necesar în vederea utilizării corecte a site-ului.

Prin urmare, utilizatorii care accesează acest site web pot vizualiza conținuturile și realiza, dacă este cazul, copii private autorizate numai dacă elementele reproduse nu sunt cedate posterior terților, sau dacă acestea nu se instalează pe servere conectate la rețele sau dacă nu sunt supuse niciunui tip de exploatare.

De asemenea, toate mărcile, numele comerciale sau orice semne distinctive care apar pe site-ul web sunt proprietatea PROPRIETARULUI SITE-ULUI, fără a se subînțelege că utilizarea sau accesul la acesta conferă utilizatorului vreun drept asupra acestora.

Distribuția, modificarea, cedarea sau comunicarea publică a conținuturilor și orice alte activități care nu au fost în mod expres autorizate de către titularul drepturilor de exploatare sunt interzise.

Crearea unui hyperlink nu implică în niciun caz existența unor relații între PROPRIETARUL SITE-ULUI și proprietarul site-ului pe care se face hyperlinkul, precum nici acceptarea sau aprobarea de către PROPRIETARUL SITE-ULUI a conținuturilor sau serviciilor sale. Acele persoane care doresc să stabilească un hyperlink, trebuie să solicite în prealabil autorizația în scris a PROPRIETARULUI SITE-ULUI. În orice caz, hyperlinkul va permite accesul numai la pagina de start a site-ului nostru și va trebui să nu prezinte declarații sau indicații false, inexacte sau incorecte privind PROPRIETARUL SITE-ULUI, sau să includă conținuturi ilegale, contrare bunelor moravuri și ordinii publice.

PROPRIETARUL SITE-ULUI nu își asumă nicio responsabilitate pentru felul în care fiecare utilizator folosește materialele puse la dispoziție pe acest site web, nici pentru activitățile pe care utilizatorul le realizează pe baza acestora.

3. Excluderea garanțiilor și răspunderii

Conținutul acestui site web are caracter general și scopul acestuia este pur informativ, fără a se garanta accesul nelimitat la toate conținuturile, și nici exhaustivitatea, corectitudinea, valabilitatea sau actualizarea, adecvarea sau utilitatea pentru un scop anume.

PROPRIETARUL SITE-ULUI exclude, în limita ordinii juridice, orice răspundere privind daune-interese de orice fel, derivate din:

a) Imposibilitatea de a accesa site-ul web sau lipsa veridicității, exactității, exhaustivității și/sau actualizarea conținuturilor, precum și existența oricăror deficiențe sau defecte a conținuturilor transmise, distribuite, stocate, puse la dispoziția celor care le-au accesat prin intermediul site-ului web sau serviciilor oferite.

b) Prezența virușilor sau a altor elemente în conținuturile site-ului, ce pot produce modificări ale sistemelor informatice, documentelor electronice sau datelor utilizatorilor.

c) Încălcarea legilor, a bunei-credințe, ordinii publice, utilizarea traficului și acest aviz juridic drept consecință a utilizării incorecte a site-ului web. În special, și spre exemplu, PROPRIETARUL SITE-ULUI WEB nu își asumă nicio răspundere privind acțiuni ale terților care să încalce drepturi de proprietate intelectuală și industrială, secrete de afaceri, respectarea reputației, dreptul la intimitate personală și familială și la propria imagine, precum și norme privind concurența neloială și publicitate ilegală.

De asemenea, PROPRIETARUL SITE-ULUI nu își asumă răspunderea pentru nicio informație găsită în afara acestui site web și care să nu fi fost manipulată direct de webmaster-ul nostru. Funcția linkurilor care apar pe acest site este exclusiv informativă pentru utilizator în ceea ce privește existența altor surse ce pot amplia conținuturile oferite de acest site web. PROPRIETARUL SITE-ULUI WEB nu garantează și nu își asumă răspunderea pentru funcționarea sau accesibilitatea site-urilor la care site-ul nostru trimite; de asemenea nu sugerează, invită sau recomandă vizita acestora, prin urmare nu își asumă răspunderea pentru rezultatul obținut. PROPRIETARUL SITE-ULUI nu își asumă răspunderea pentru stabilirea hyperlinkurilor de către terți.

4. Politica de confidențialitate

În momentul în care avem nevoie de informații de la dumneavoastră, întotdeauna vă vom ruga în mod expres să ni le furnizați voluntar. Datele colectate prin intermediul formularelor de colectare a datelor de pe site-ul web sau de pe alte căi vor fi incluse într-un fișier cu date cu caracter personal, înregistrat corespunzător la Registrul General de Protecție a Datelor al Agenției Spaniole de Protecție a Datelor, pentru care este răspunzător PROPRIETARUL SITE-ULUI WEB. Această instituție va prelucra datele în condiții de confidențialitate și în mod exclusiv cu scopul de a oferi serviciile solicitate, cu toate garanțiile legale și de siguranță ce se impun conform Legii Organice 15/1999, din 13 decembrie, privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, Decretului Regal 1720/2007, din 21 decembrie și Legii 34/2002, din 11 iulie, privind Serviciile Societății Informaționale și a Comerțului Electronic.

PROPRIETARUL SITE-ULUI WEB se angajează să nu cedeze, vândă sau distribuie datele unor terți fără acordul dumneavoastră expres.

De asemenea, MATZ-ERREKA S.COOP va anula sau rectifica datele când acestea vor fi inexacte, incomplete sau nu vor mai fi necesare sau pertinente în scopul urmărit, în conformitate cu prevederile Legii Organice 15/1999, din 13 decembrie, privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Utilizatorul va putea revoca acordul exprimat și exercita drepturile de acces, rectificare, anulare și opoziție, adresându-se în acest sens domiciliului social al MATZ-ERREKA S.COOP, situat pe Bº IBARRETA S/N - 20577 ANTZUOLA -GIPUZKOA, identificându-se corespunzător și indicând în mod evident acel drept care se exercită.

PROPRIETARUL SITE-ULUI WEB adoptă nivelele de siguranță corespunzătoare, prevăzute de Legea Organică 15/1999 și celelalte norme aplicabile. Cu toate acestea, nu își asumă nicio răspundere privind daunele-interese derivate din modificări pe care terții le pot produce sistemelor informatice, documentelor electronice sau fișierelor utilizatorului.

PROPRIETARUL SITE-ULUI WEB va putea utiliza cookie-uri în timpul prestării serviciilor de pe site-ul web. Cookie-urile sunt fișiere fizice cu informații personale stocate chiar pe dispozitivul utilizatorului. Utilizatorul are posibilitatea de a configura browser-ul astfel încât să se împiedice crearea fișierelor cookie sau să fie avertizat în momentul creării acestora.

Dacă abandonați site-ul nostru web prin intermediul unor linkuri la site-uri ce nu aparțin companiei noastre, PROPRIETARUL SITE-ULUI nu își asumă răspunderea pentru politicile de confidențialitate ale site-urilor menționate și nici pentru cookie-urile pe care acestea le pot stoca în calculatorul utilizatorului.

Politica noastră privind e-mailul constă în a trimite doar mesaje pe care dumneavoastră le-ați solicitat în prealabil.

Dacă preferați să nu primiți aceste mesaje pe e-mail, vă oferim în același mod posibilitatea de a vă exercita dreptul de anulare și renunțare la primirea acestor mesaje, în conformitate cu prevederile Titlului III, articolul 22 din Legea 34/2002 privind Serviciile Societății Informaționale și a Comerțului Electronic.

5. Procedura în cazul în care se realizează activități cu caracter ilegal

În cazul în care orice utilizator sau terț consideră că ar exista fapte sau circumstanțe care ar putea indica utilizarea ilegală a oricărui conținut și/sau realizarea oricărei activități ilegale pe site-urile incluse sau accesibile prin intermediul site-ului, va trebui să trimită o înștiințare PROPRIETARULUI SITE-ULUI, identificându-se corespunzător, specificând pretinsele infracțiuni și declarând în mod expres și pe propria răspundere că informația furnizată este exactă.

Pentru orice chestiune litigioasă care vizează site-ul web al PROPRIETARULUI SITE-ULUI se aplică legislația spaniolă, de competența Judecătoriei și Tribunalului din GIPUZKOA (Spania).

6. Publicații

Informațiile administrative furnizate prin intermediul site-ului web nu înlocuiesc publicitatea legală a legilor, normelor, planurilor, dispozițiilor legale și activităților ce trebuie să fie publicate în monitoarele oficiale ale administrațiilor publice, acestea reprezentând unicul instrument care atestă autenticitatea și conținutul. Informațiile disponibile pe acest site web trebuie să se considere un ghid ce nu servește niciunui scop legal.